Operacja pn. „Stacja Edukacja – utworzenie stacji edukacji regionalnej i ekologicznej w starej remizie strażackiej na szlaku ścieżki przyrodniczo-historycznej w Lubiążu w Krainie Łęgów Odrzańskich oraz odnowienie i uzupełnienie małej infrastruktury ścieżki” realizowana przez Stowarzyszenie Lubiąż mająca na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz uatrakcyjnienie ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej oraz rozwój infrastruktury turystycznej w Lubiążu poprzez modernizację budynku starej remizy strażackiej umiejscowionej przy trasie ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej na punkt edukacyjny służący mieszkańcom Lubiąża oraz turystom do prowadzenia zajęć promujących walory historyczne i przyrodnicze Lubiąża oraz obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, realizowana w ramach projektu grantowego LGD KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

pn. „MAŁA INFRASTRUKTURA W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania 50.000 zł

W Lubiążu znajduje się jeden z największych obiektów zabytkowych w Europie, odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie, jest to zarazem największą atrakcją turystyczną Krainy Łęgów Odrzańskich i Szlaku Odry. Ponieważ turyści odwiedzający Lubiąż ograniczali się najczęściej do zwiedzenia kompleksu pocysterskiego przed kilkunastu laty pojawiła się koncepcja utworzenia ścieżki edukacyjnej przebiegającej przez najciekawsze miejsca w Lubiążu zachęcając turystów odwiedzających kompleks pocysterski do spacerów i zapoznania się z ciekawymi obiektami historycznymi i walorami przyrodniczymi Lubiąża. Jednak upływ czasu spowodował zniszczenie oznaczeń trasy i w chwili obecnej niezbędne jest odtworzenie jej przebiegu. Powyższy projekt zakłada odtworzenie oznaczeń na całej trasie ścieżki. W takim samym stanie znajdują się tablice informacyjne rozmieszczone w naszej miejscowości. Wymagają one wymiany na nowe wraz z aktualizacją treści. Dwa lata temu na bazie ścieżki edukacyjnej został stworzony produkt turystyczny będący jednym z Przystanków Szlaku Odry pod nazwą „Śladami Św. Jadwigi Śląskiej W Krainie Łęgów Odrzańskich”, dzięki któremu między innymi zostały odbudowane, zniszczone po wojnie, kapliczki Kalwarii Jadwiżańskiej. Kapliczki nie mają wystroju i pozostają puste. Dzięki realizowanemu projektowi będzie można nawiązać do ich pierwotnego wyglądu i wzbogacić je w tablice przedstawiające sceny z życia św. Jadwigi, zaprojektowane przez artystów grafików. Znajdująca się na trasie ścieżki edukacyjnej stara remiza strażacka pełniąca dotychczas funkcję izby muzealnej straży pożarnej jest ostatnio rzadko wykorzystywana i z powodu upływu czasu i wilgoci wymaga modernizacji. Utworzenie w niej punktu edukacyjnego Stacja Edukacja pozwoli na rozszerzenie funkcji i wzbogacenie oraz urozmaicenie oferty turystycznej. Dzięki modernizacji budynku będzie można przeprowadzać zajęcia edukacyjne dla grup turystycznych i młodzieży szkolnej oraz seniorów. Zarówno turyści jak i młodzież szkolna oraz emeryci zapoznają się z atrakcjami turystycznymi naszej miejscowości i obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich.

Kompleks pocysterski w Lubiążu doczekał się wielu publikacji natomiast od czasów wojny wydane zostały zaledwie trzy przewodniki dotyczące walorów turystycznych Lubiąża jako miejscowości. Dlatego istnieje duże zapotrzebowanie na taką publikację. Treści zawarte w wydanym w ramach projektu przewodniku po Lubiążu zostaną wykorzystane w trakcie zajęć w punkcie edukacyjnym Stacja Edukacja. Dzięki wydanemu przewodnikowi 1000 osób zapozna się z walorami historycznymi i przyrodniczymi Lubiąża. Po zakończonym projekcie budynek starej remizy będzie częściej wykorzystywany do promocji walorów przyrodniczych i historycznych naszej miejscowości i całego obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich wśród turystów i mieszkańców. Stacja Edukacja będzie spełniać również funkcje integracyjne dla lokalnej społeczności oraz stanie się miejscem rozwoju wiedzy i aktywności mieszkańców. Ponadto utworzona przed kilkunastu laty sześciokilometrowa ścieżka edukacyjna przyrodniczo-historyczna uzyska nowe oznaczenia przebiegu trasy, które ułatwią turystom poruszanie się po niej, a wydany przewodnik turystyczny zapozna ich z historią i przyrodą odwiedzanych miejsc zarówno na trasie ścieżki jak i całej miejscowości. Zamontowanie tablic poświęconych życiu św. Jadwigi w sześciu kaplicach Kalwarii Jadwiżańskiej, która znajduje się na trasie ścieżki, znacząco wzbogaci i uatrakcyjni jej walory turystyczne i edukacyjne. Wykonanie 6 tablic informacyjnych, które zostały zniszczone przez wandali lub upływ czasu spowoduje, że informacje w nich zawarte będą czytelne dla turystów oraz będą skutecznie propagować ciekawe miejsca Krainy Łęgów Odrzańskich na terenie Lubiąża. Realizowany projekt będzie promowany poprzez umieszczenie logotypów na budynku Stacji Edukacji, wykonanych tablicach oraz wydanym przewodniku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”