Zadanie pod nazwą: Mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich i punkt promocji produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich

Zadanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla Zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

Całkowita kwota zadania: 16.572 zł

Celem projektu było stworzenie nowych produktów kulinarnych, z wykorzystaniem lokalnych zasobów naturalnych i półproduktów, prowadzenie warsztatów kucharskich dotyczących wyrobów regionalnych, zdrowego żywienia oraz piekarnictwa, które nawiązują do cysterskich tradycji kulinarnych. Istotnym elementem zadania było zwiększenie świadomości uczestników na temat okolicznych produktów z obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, jak i rozszerzenie listy o nowe, które będą się wpisywać w cysterską tradycję regionu, co korzystnie wpłynie na promocję Lubiąża i Krainy Łęgów Odrzańskich. Mobilny charakter przedsięwzięcia pozwoli dotrzeć do szerokiej grupy mieszkańców regionu, coraz bardziej zainteresowanych miejscowymi wyrobami. Kolejny cel to stworzenie produktów, nawiązujących nazwą i recepturą do konkretnego miejsca, w tym wypadku do cysterskiej spuścizny Lubiąża oraz prowadzenie warsztatów, mających na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat czerpania z powyższej spuścizny, jak również z walorów zdrowotnych, jakie niesie ze sobą korzystanie i przygotowywanie kulinariów ze sprawdzonych lokalnych towarów. W pierwszej fazie realizacji projektu dokonano analizy literatury dotyczącej kulinariów cysterskich, ze szczególnych uwzględnieniem wypieków klasztornych. Następnie zinwentaryzowano produkty regionalne, dostępne w najbliższej okolicy i opracowano te, które były promowane w ramach projektu jako charakterystyczne dla naszej miejscowości. Należały do nich – chleb „Klasztorny”, bułeczki z serem „Cysterki”, zapiekanka jednogarnkowa „Micha mnicha” oraz swojski smalec z cebulką „Willmannowy przysmak”, nawiązujący do najbardziej znanej postaci związanej z Lubiążem, malarzem epoki baroku – Michałem Willmannem. Opracowane produkty były promowane podczas 5 organizowanych warsztatów na terenie Lubiąża i Wołowa, w których udział wzięło przeszło 120 uczestników. Prowadzone były zajęcia dotyczące tradycji cysterskich wypieków „Od ziarenka do bochenka”, rozpoznawania rodzajów zbóż, ziaren, mąk, zdrowego stylu życia i odżywiania się, a także zajęcia praktyczne wykonywania wypieków, z wykorzystaniem zabytkowego pieca do pieczenia chleba. Promocja naszych wyrobów miała miejsce także podczas imprez, odbywających się na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich, m.in. „Odkryj Lubiąża tajemnice od strychu po piwnice” oraz spotkania integracyjnego lubiąskich organizacji pozarządowych. Na promocjach, podczas imprez, z naszych produktów skorzystało 150 uczestników. Oprócz degustacji, mogli oni zapoznać się bezpośrednio z procesem przygotowania i wypieku, z wykorzystaniem tradycyjnych metod stosowanych przez naszych dziadków. Cele programu zostały w pełni zrealizowane. Opracowano kulinarne produkty lokalne, nawiązujące do miejscowego dziedzictwa cysterskiego. Poszerzono katalog wyrobów regionalnych, oferowanych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich. Dzięki dostosowaniu przyczepki do przewozu zabytkowego pieca do wypieku chleba, utworzono mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich oraz punkt promocji produktów lokalnych, dzięki czemu powstała możliwość dotarcia i uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.