NAJNOWSZE WIEŚCI Z LUBIĄŻA

Stowarzyszenie Lubiąż

Wiadomości

05-05-2023

Od początku marca br. trwają intensywne prace przy budowie przystani pasażerskiej na rzece Odrze za Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Willmanna. Pierwszy etap obejmuje oczyszczenie terenu oraz prace ziemne pod przyszłe ciągi komunikacyjne, parking oraz budynek zaplecza sanitarnego i wiatę turystyczną. Kolejne etapy będą obejmować wykonanie przyłączy mediów oraz prace przy utwardzeniu nabrzeża. Zadanie wykonuje firma Enerko Energy Sp. z o.o. a całość opiewa na kwotę 7 325 691 zł. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Lubiąża i ożywienie miejscowości poprzez zwiększenie ruchu turystycznego.

10-05-2023

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Lubiąża. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Dolnośląski Fundusz Odrzański” przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało 138.139 zł na projekt: Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża. Zadanie obejmuje zakup w pełni wyposażonej łodzi turystycznej przeznaczonej dla 12 osób oraz organizowanie rejsów turystycznych w okolicach Lubiąża. Łódź będzie dopełnieniem budowanej w Lubiążu przystani pasażerskiej.

12-06-2023

Znaczenie Odry dla Lubiąża
Odra jest nierozerwalnie związana z historią Lubiąża i jego mieszkańcami już od czasów zamierzchłych. To tutaj na szlaku handlowym prowadzącym z zachodu na wschód znajdowała się jedna z najstarszych przepraw rzecznych przez rzekę, której strzegł gród obronny. Powstał on w okresie wczesnośredniowiecznym i już w dokumencie lokacyjnym klasztoru z XII wieku był uważany za bardzo stary. Z dokumentu lokacyjnego z 1175 roku wynika, że książę Bolesław Wysoki obdarował klasztor w Lubiążu przeprawą przez Odrę.
Do roku 1974 w miejscu przeprawy kursował prom łączący Lubiąż z Kwiatkowicami i Prochowicami.
Pierwszy dokument dotyczący Odry został wydany przez księcia wrocławskiego Henryka I 15 kwietnia 1211 roku i dotyczył nadania cystersom z Lubiąża przywileju zezwalającego zakonnikom raz w roku udać się na Pomorze statkami po śledzie i dwa razy w roku dwoma statkami do Gubina oraz Lubusza po sól i przywieźć te towary bez cła.
23 września 1837 r. mieszkańcy Lubiąża mogli zobaczyć pierwszy parowiec o nazwie „Victoria” przepływający po Odrze, który płynął z Wrocławia w kierunku Nowej Soli. Wydarzenie to, skupiające nad brzegami Odry licznych mieszkańców, odbyło się w obecności pruskiego ministra stanu Christiana von Rothera, który przez 28 lat był szefem handlu morskiego i pierwszym prezesem Banku Pruskiego. Po sekularyzacji klasztoru otrzymał od króla Fryderyka Wilhelma III były majątek cysterski w Rogowie oraz winnicę nad Odrą w Lubiążu, w której jak podają źródła bardzo lubił przebywać.
Dzięki Odrze a właściwie jej niszczycielskiej sile, która była konsekwencją powodzi z sierpnia 1894 roku, naszą miejscowość odwiedził sam król Fryderyk Wilhelm IV. 27 września miesiąc po fali kulminacyjnej król w towarzystwie ministrów, generałów i tajnych radców przejeżdżał przez Lubiąż udając się z Głogowa do Wrocławia, odwiedzając po drodze miejscowości dotknięte kataklizmem.
O znaczeniu Odry jako szlaku handlowego mogą świadczyć dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego 17 maja 1939 roku, z którego wynika, że w Lubiążu mieszkało 54 armatorów rzecznych (właścicieli statków).
Na odcinku Odry pomiędzy Lubiążem a Malczycami od 1912 roku funkcjonowała regularna linia przewozów pasażerskich. Przystań pasażerska w Lubiążu znajdowała się w miejscu budowanej obecnie mariny, a w Malczycach tuż obok przeprawy promowej. Linia była czynna do wybuchu wojny. O popularności turystyki rzecznej może świadczyć jedna z przedwojennych reklam:
„Wycieczki motorówką, Maltsch – Leubus – Kohlhaus (Malczyce – Lubiąż – Przystań Chrobrego) i z powrotem. Wycieczki firmowe w dni powszednie według życzenia. Golland & Co”.
Mieszkańcy Lubiąża czas wolny chętnie spędzali nad Odrą. Ich ulubionym miejscem rekreacji były błonia przy ul. Cichej dawniej ul. Strzeleckiej, której nazwa pochodziła od znajdującej się tam strzelnicy. Obok strzelnicy stały browar i restauracja „Zum Oderstrand” należąca do Paula Plaetricha, według książki telefonicznej Lubiąża z 1935 r.: Schützenstr. 7 telefon nr 37. W sąsiedztwie browaru, restauracji i strzelnicy rozciągała się łąka sięgająca aż do Odry, która była miejscem letniego wypoczynku mieszkańców Lubiąża. Od czasu do czasu organizowano tam letnie festyny z karuzelami, strzelnicami oraz straganami sprzedającymi kiełbaski, słodycze, balony, wiatraczki dla dzieci itp. Funkcjonował tam także klub wioślarski oraz gildia strzelecka kierowana przez poczmistrza Hermanna Schmidta. Łąka była też miejscem pokazów. Zachowała się informacja z 1935 roku o pokazach kolarstwa artystycznego i gry w piłkę rowerową miejscowego klubu rowerowego. Po wojnie wszystkie obiekty na dawnej ulicy Strzeleckiej zostały zniszczone a Odra i jej brzegi przestały pełnić funkcje rekreacyjne.
Być może budowana obecnie przystań pasażerska oraz łódź turystyczna, na którą Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego spowodują, że mieszkańcy Lubiąża po przeszło stu latach ponownie docenią walory Odry, a jej nurt i brzegi staną się miejscem wypoczynku i rekreacji.

                                                                                                                                                                                                                                   Maciej Nejman

14-07-2023

UWAGA KONKURS
Stowarzyszenie Lubiąż równolegle z Tygodnikiem Kurier Gmin ogłasza konkurs na nazwę łodzi, której portem macierzystym będzie przystań w Lubiążu. Jak już informowaliśmy Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego na zakup 12 osobowej łodzi turystycznej. Łódź wykorzystywana będzie do organizowania rejsów turystycznych po najpiękniejszym odcinku Odry, w okolicach Lubiąża, pomiędzy Malczycami a Ścinawą. Planujemy zakup bardzo nowoczesnej i bezpiecznej jednostki w formie katamaranu – tramwaju wodnego – twierdzi Maciej Nejman, Prezes Stowarzyszenia Lubiąż. Poniżej prezentujemy Państwu jej wizualizację. Jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę łodzi – tramwaju wodnego. Każdy, kto do końca lipca zalajkuje i udostępni na swoim profilu tekst o ogłoszonym konkursie i zaproponuje w komentarzu nazwę (uzasadnienie mile widziane ale nie konieczne) ma szansę wygrać godzinny rejs i gadżety turystyczne. Miło jest nam poinformować, że Redakcja Tygodnika Kurier Gmin objęła patronat nad konkursem. W imieniu Stowarzyszenia Lubiąż oraz Redakcji Kuriera zapraszamy do wspólnej zabawy

10-08-2023

Uwaga konkurs na nazwę łodzi rozstrzygnięty.
Zakończył się konkurs na nazwę łodzi turystycznej ogłoszony wspólnie przez Redakcję Tygodnika Kurier Gmin i Stowarzyszenie Lubiąż. Wpłynęło 39 propozycji nazw. Internauci biorący udział w konkursie proponowali nazwy związane lokalnie z Lubiążem: Lubiążanka, Lubiążanin, Lubianka, Lubiodra 1, Luba, Lubensja, Lubięga, Lubiążodrańka, Lubuążabka, Lubiodretto. Z cystersami np.: Cysterka, Cystersik, Cystersówka, Cystersanka, Cysteria, Opat, Rejsówka Opata, Klasztersik i związanymi z nim postaciami: Bolesław Wysoki, Bolek, Leszek, Walenty, Michał Willmann, Willmann, Wilmanówka. Osobną grupę stanowiły nazwy związane z Odrą: Odrzanka, Odralinka, Nadodrzanka, Hydroleubus oraz WoLuTra (Wodny Lubiąski Tramwaj). Pojawiały się też nazwy humorystyczne np.: Złota Alga, Jacuzzi, Lulu, Wiara, Jawa, Zefir. Niektóre propozycje wystąpiły wielokrotnie i były zgłaszane przez kilka osób. Komisja konkursowa złożona z członków Stowarzyszenia Lubiąż przyznała wygraną nazwie „Odrzanka” i tym samym łódź otrzyma taką właśnie nazwę. Nazwa Odrzanka została zgłoszona przez następujące osoby: Aldonę Krakowiak, Barbarę Machi, Bartosza Musiewicza oraz Piotra i Agnieszkę Kowalkowskich. Komisja postanowiła także wyróżnić Panią Romualdę Soczywko za zaproponowanie nazwy „Opat”. Wymienione osoby zostaną nagrodzone zaproszeniami na jeden z pierwszych rejsów „Odrzanką”, o którym indywidualnie poinformujemy. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Zadanie: „Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża” dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.

02-12-2023

Co zobaczymy podczas rejsu po Odrze w okolicach Lubiąża ?
Już kilkakrotnie informowaliśmy o projekcie zakupu statku turystycznego przez Stowarzyszenie Lubiąż. Opisywaliśmy sam statek, rozstrzygnęliśmy konkurs na jego nazwę i przybliżyliśmy tło historyczne znaczenia Odry dla Lubiąża. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne, z którymi będzie można zapoznać się podczas rejsów organizowanych w okolicach Lubiąża.
W dół i w górę rzeki w okolicach Lubiąża. Wyruszamy w dół rzeki w kierunku widocznego już z mariny, barokowego kościoła św. Walentego z 1745 r. Świątynia usytuowana jest na wysokiej skarpie po prawej stronie rzeki. Tuż za kościołem skarpa nadodrzańska, stanowiąca początek Wysoczyzny Rościsławickiej, łagodnie opada w dół w miejscu starej przeprawy promowej, funkcjonującej do 1974 roku. Wpływamy w kompleks cennych przyrodniczo lasów łęgowych rozciągających się po obu stronach Odry prawie aż do Ścinawy. Tuż za dawną przeprawą promową, po lewej stronie wyłania się dopływ Cichej Wody. Rzeka o długości 54 km wypływa ze Wzgórz Strzegomskich i płynie przez Wysoczyznę Średzką. Na odcinku 38 kilometrów od wsi Karnice, wiosną po intensywnych opadach, dostępna jest dla spływów kajakowych. Zaraz po tym jak kończą się zabudowania Lubiąża, na powierzchni 5 hektarów, wokół starorzecza Odry, rozpościera się obszar Rezerwatu Przyrody „Odrzyska”. Został on powołany dla ochrony coraz rzadziej występujących stanowisk kotewki, orzecha wodnego i wodnej paproci salwinii pływającej. Po pokonaniu 6 kilometrów po lewej stronie ujrzymy dopływ, liczącej 98 km długości, rzeki Kaczawy. Kaczawa swe źródła ma w Górach Kaczawskich, następnie płynie przez Pogórze Kaczawskie, za Złotoryją nabiera charakteru nizinnego. Nim wpłynie do Odry mija jeszcze Legnicę i Prochowice. Od Legnicy do ujścia na długości 25 kilometrów organizowane są spływy kajakowe. Tuż obok ujścia Kaczawy po tej samej stronie Odry, rozpościera się duży, liczący 80 hektarów Rezerwat Przyrody „Łęg Korea”. W rezerwacie objęto ochroną skupiska wiązowo-jesionowe i grądy. Zarówno w rezerwacie jak i w lasach na całej długości naszego rejsu znajdują się tereny lęgowe licznych ptaków m.in. kani rudej i czarnej, trzmielojada i dzięcioła zielonosiwego. Nie rzadko dostrzec też można zimorodki, orły bieliki i coraz częściej bobry. Polecamy, aby miłośnicy przyrody wybierający się w rejs zaopatrzyli się w lornetki turystyczne. Na wysokości rezerwatu dokonujemy nawrotu i płyniemy w górę rzeki. Po pokonaniu 6 kilometrów znajdujemy się w punkcie startu na wysokości mariny w Lubiążu. Nie jest to jednak koniec naszej wycieczki płyniemy bowiem dalej w górę rzeki.
Już na wysokości mariny dostrzegamy po prawej stronie majestatyczne wieże, jednego z największych w Europie, opactwa pocysterskiego w Lubiążu. 223 metrowa elewacja klasztoru oraz 2,5 hektarowa powierzchna dachów od strony rzeki robi niepowtarzalne wrażenie. Tuż za zakrętem, zaledwie kilometr od mariny, wyłania się most drogowy wybudowany w 1974 roku w miejscu mostu kolejowego wysadzonego w styczniu 1945 roku. Mijając kolejne zakręty Odry płynącej pomiędzy lasami Pradoliną Wrocławską dopływamy do znajdującego się po lewej stronie tak zwanego „Czaplińca”. Jest to najprawdopodobniej największe miejsce lęgowe czapli szarej na Dolnym Śląsku. Na dzikim brzegu Odry, w koronach wysokich dębów ,dostrzec można ponad sto gniazd. Po przeciwnej stronie rzeki rozciąga się poprzemysłowy krajobraz Malczyc z kominami po byłej Cukrowni Małoszyn i ruinami zlikwidowanej w 1979 roku papierni. Nieco dalej mijamy wysokie nabrzeże przeładunkowe i dopływamy do byłej przeprawy promowej. Tuż za nią, także po lewej stronie, w miejscu ujścia rzeki Średzkiej Wody, znajduje się wejście do portu i stoczni remontowej. Stocznia dzierżawiona jest przez wrocławską spółkę „Malbo”i buduje barki kontenerowe dla armatorów belgijskich i holenderskich. Początki portu w Malczycach sięgają XVIII wieku a jego rozkwit przypada na okres połączenia go tzw. Drogą Węglową z kopalniami w Wałbrzychu, skąd rocznie transportowano do Portu w Malczycach i przeładowywano na barki 10 tys. wozów konnych zapełnionych wałbrzyskim węglem. Po połączeniu Malczyc linią kolejową Wrocław-Berlin w 1844 a następnie w roku 1895 linią kolejową z zagłębiem wałbrzyskim, malczycki port został rozbudowany i stał się jednym z największych portów śródlądowych na Śląsku. Oprócz węgla przeładowywano w nim koks, strzegomski marmur, cegły oraz produkty rolnicze i spożywcze. W roku 1941 w malczyckim porcie przeładowano rekordową ilość miliona ton towarów. Jeszcze w latach 50-tych przeładunek wynosił 100 tys. ton ładunków rocznie. Po Likwidacji wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego, na początku lat 90-tych XX wieku, port został zamknięty. Nad zabudową Malczyc wyraźnie dostrzegalne są dwie wieże, jedna Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, druga Cerkwii Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy Maryi. Był to pierwotnie kościół protestancki wybudowany według projektu wybitnego architekta Hansa Poelzliga projektanta m.in. Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Dwa kilometry dalej dopływamy do ostatniego na odrzańskiej drodze wodnej 25 Stopnia Wodnego Malczyce. Stopień Wodny Malczyce został zaprojektowany już w 1974 roku, jednak jego budowa rozpoczęła się dopiero w 1997 roku i trwała 20 lat. Posiada elektrownię wodną o mocy 9 MW. Zapora to najdalszy obiekt naszego rejsu, tutaj statek zawraca i pokonuje 11 km w górę rzeki do miejsca startu. W drodze powrotnej warto zwrócić uwagę na lewy brzeg Odry, który został w latach 1928-1939 wykorzystany do celów militarnych. Pod nazwą „Oderstellung” kryje się linia obrony ciągnąca się od Wrocławia do Krosna Odrzańskiego, przy której Niemcy wybudowali 650 schronów bojowych i obserwacyjnych. Schrony budowano w odległości około 10 – 50 m od rzeki. Były one sytuowane w różny sposób: przed wałem, na wale i za wałem przeciwpowodziowym, w odległości około 150 m od siebie. Musiały się one uzupełniać, w taki sposób żeby nie było martwych pól, po za linią strzału. Na trasie naszego rejsu od Malczyc do ujścia Kaczawy zlokalizowano 17 schronów oznaczonych numerami od 119 do 136. Dodatkowo dawny most w Lubiążu był chroniony czterema strażnicami zlokalizowanymi na jego przyczółkach. Zarówno strażnice po prawej jak i po lewej stronie mostu były ze sobą połączone tunelami biegnącymi pod torami kolejowymi, tunele zachowały się do dzisiaj. Większość schronów została wysadzona przez Rosjan w 1945 roku ale ich pozostałości są zachowane i można je z łatwością zlokalizować w terenie.
Projekt: „Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża” realizowany przez Stowarzyszenie Lubiąż, został dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.
   

28-12-2023

Konkurs plastyczny popularyzujący turystykę na Odrze rozstrzygnięty19 grudnia br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lubiąż w ramach projektu: „Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża”. Konkurs dotyczył turystycznego wykorzystania rzeki Odry oraz zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływającego. Dzieci uczęszczające na zajęcia sekcji plastycznej w Lubiąskim Domu Kultury, biorące udział w konkursie, oprócz wykonania prac plastycznych zapoznały się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą oraz mogły przetestować sprzęt ratunkowy i asekuracyjny wykorzystywany podczas uprawiania turystyki wodnej.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

1 miejsce –  Lena Sołowska

2 miejsce  – Lena Kowal

3 miejsce  – Maja Bobariko

ponadto przyznano jedno wyróżnienie dla Sary Śmigielskiej.

W imieniu Stowarzyszenia Lubiąż składam serdeczne podziękowania Paniom Anicie Augustynowicz i Paulinie Dębskiej – pracownicom Domu Kultury w Lubiążu, za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Projekt: „Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża” został dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.

02-04-2024

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1e,pkt 2 informujemy, że Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało w roku podatkowym 2023 darowizny w wysokości 27oo1,25 zł w tym 20ooo zł od Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu z przeznaczeniem na cele statutowe.