HISTORIA - LEGENDY - TURYSTYKA - WIADOMOŚCI

Stowarzyszenie Lubiąż

Lubiąż - miejscowość w cieniu klasztornych wież

W okolicach Lubiąża położonego na prawym brzegu Odry, która skręcając, z zachodu na północ, tworzy tu wielkie zakole, znajdowała się przeprawa na starym szlaku handlowym prowadzącym z zachodu na wschód.

Zabytki Lubiąża

Pocysterski kompleks klasztorny – jest to największy i jeden z najstarszych kompleksów klasztornych na Śląsku. Na otoczone murem wzgórze klasztorne prowadzi od północy droga przechodząca przez kamienny most…

Wiadomości

Od początku marca br. trwają intensywne prace przy budowie przystani pasażerskiej na rzece Odrze za Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Willmanna. Pierwszy etap obejmuje oczyszczenie terenu oraz prace ziemne pod przyszłe ciągi komunikacyjne, parking…